ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 76) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มาจับฉลากเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 126) 01 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (SMTP) (อ่าน 168) 15 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 664) 02 ก.พ. 66
การจัดระบบการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 147) 11 ม.ค. 66
แผนผังโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2565) (อ่าน 162) 14 ธ.ค. 65
เชิญร่วมงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวีดพระมหาธาตุ (อ่าน 267) 15 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครสอบ TEDET สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 338) 11 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์นักเรียนอนุบาลและชั้นประถมสำหรับโรคมือเท้าปาก (อ่าน 506) 03 ก.ค. 65