ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวีดพระมหาธาตุ (อ่าน 162) 15 ต.ค. 65
การรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 199) 13 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครสอบ TEDET สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 187) 11 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์นักเรียนอนุบาลและชั้นประถมสำหรับโรคมือเท้าปาก (อ่าน 363) 03 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (อ่าน 542) 13 มิ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 541) 10 มิ.ย. 65
ประกาศการเปิดภาคเรียนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (On Site ) ทุกคน ทุกชั้นเรียน (อ่าน 554) 10 มิ.ย. 65