ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดพระธาตุ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เปิดเรียนตามปกติ (อ่าน 137) 11 ส.ค. 63
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 111) 10 ก.ค. 63
มาตรการและการดูแลนักเรียนตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 175) 19 มิ.ย. 63
มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 260) 10 พ.ค. 63
ประกาศเลือนสอบเตรียมความพร้อมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 318) 20 เม.ย. 63
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS (อ่าน 2630) 02 เม.ย. 63
อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (อ่าน 508) 26 มี.ค. 63