ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
437 ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7535-6167 เบอร์โทรสาร 0-7535-6167


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน