รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
437 ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7535-6167 เบอร์แฟกส์ 0-7535-6167


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :